Podróż samolotem

Na wybór środka transportu wpływ ma zdecydowanie czas dotarcia z miejsca na miejsce, komfort samej podróży oraz rzecz jasna...